TYDZIEŃ

Trudna Polsko – Niemiecka przyjaźń

Angela Merkel

Stosunki między Niemcami a Polską zaczęły się znacząco zmieniać. I chociaż obie strony deklarują przywiązanie do dobrych relacji, trudno jednoznacznie określić w którą stronę będą one zmierzać. Ubiegłotygodniowa wizyta Angeli Merkel w Polsce była pierwszą od ostatnich wyborów w Polsce i przynajmniej pokazała, że obie strony próbują skupić się na tym co je łączy. Jednak póki co znacznie więcej je dzieli.

Unia Europejska

Chociaż Niemcy i Polska zgadzają się co do konieczności przeprowadzenia reform w Unii Europejskiej, ich wizja przyszłości Europy jest całkowicie rozbieżna. Niemcy nastawione są na szybkie pogłębianie integracji, dążą do dalszego umacniania wspólnych instytucji europejskich poprzez zwiększanie obszarów odpowiedzialności. Coraz głośniej i wyraźniej słychać też koncepcje Europy dwóch prędkości. W praktyce miałoby to oznaczać pogłębienie integracji wewnątrz strefy euro i pozostawienie pozostałych krajów w luźniejszej kooperacji opartej na wspólnym rynku.
Jarosław Kaczyński, uważany w całej Europie za najbardziej wpływowego polityka w Polsce ocenił tego typu postępowanie jako prowadzące do rozpadu Unii Europejskiej. Jednocześnie jego ogólna ocena Unii Europejskiej, uważana powszechnie za anty europejską sprowadza się do klasycznej koncepcji UE jako grupy państw suwerennych z silnymi narodowymi rządami. Polski rząd przyjmował stanowisko podobne do tego zajmowanego przez Wielką Brytanię. Jednak Brexit pozbawił Polskę sojusznika w kwestii reform UE, jednocześnie okazało się, że jego przyczyny są inaczej oceniane przez Polskę i Niemcy. Niemcy określają go jako oznakę pierwszego kroku do dezintegracji, Polski rząd jako dowód, że instytucje unijne są niewydolne.

Istotną kwestią w stosunkach bilateralnych cały czas pozostaje Nord Stream II czyli gazociągu, który pomijał by Polskę dostarczając gaz bezpośrednio z Rosji do Niemiec, czemu Polska jest całkowicie przeciwna. Dotychczas Polskie obiekcje względem tego projektu były raczej ignorowane. Ostatnio jednak zaczęły pojawiać się w Niemieckich mediach publikacje sugerujące, że Nord Stream II nie powinien być sprawą załatwianą z pominięciem Polski.

Pozytywnie została odebrana deklaracja Angeli Merkel, że sankcje wobec Rosji nie zostaną zniesione dopóki konflikt na Ukrainie trwa. Polska przywiązuje ogromną wagę do tego co dzieje się za wschodnią granicą Unii Europejskiej i sprawy dotyczące rosyjskiej polityki zagranicznej pozostają jednymi z najważniejszych, zwykle determinujących stosunki Polski z innymi państwami.
Niemniej jednak powiązania ekonomiczne i wymiana handlowa na poziomie 100 miliardów dolarów wskazują, że w kwestii polsko – niemieckich relacji powinno być coraz lepiej.