Bosfor

Tureckie zapasy

Posted Posted in TYDZIEŃ

Swoją pozycję Turcja zaczęła budować już po kryzysie 2001 r., kiedy to ogromny deficyt budżetowy pociągnął za sobą odwrót zagranicznych inwestorów. W ciągu kilku miesięcy wycofali oni z kraju 70 miliardów dolarów, doprowadzając do załamania się lira i krachu na giełdzie. Kryzys wywołany bezpośrednio przez deficyt budżetowy związany był także z ówczesną niestabilnością polityczną Turcji.… Read More »