TYDZIEŃ

Sztuczna Inteligencja zdecyduje czy będziesz miał pracę

ostatni pracownik Sztuczna Inteligencja

Głębokie zmiany na rynku pracy są nieuniknione. Wiele organizacji międzynarodowych, ale też firmy pracujące nad Sztuczną Inteligencją podkreślają, że ważne jest przygotowanie się do tych zmian. Dyrektor Zarządzająca IBM, Ginni Rometty, podkreśla, jak duża jest odpowiedzialność firm za to jak będzie wyglądał rynek pracy. Mówi, jak bardzo trzeba się skupić na przygotowaniu pracowników do zmiany i przejmowania nowych umiejętności potrzebnych w nowej i nadchodzącej już gospodarce. Bo wpływ Sztucznej Inteligencji na nową gospodarkę będzie ogromny. To dlatego, że same firmy chętnie automatyzują procesy. To przede wszystkim znacząco ogranicza ich koszty i pozwala być bardziej konkurencyjnym na rynku. Chętnie więc implementują nowe rozwiązania.

Natura zmian

Tylko niewielka część zawodów zniknie zupełnie, bo ich praca okaże się prosta do opanowania dla Sztucznej Inteligencji i możliwa do zautomatyzowania. Reszta zostanie w dużym stopniu zmieniona. Często wskazuje się, że sztuczna inteligencja ograniczy prace, które wykonuje się na danym stanowisku. Wyeliminuje to, co powtarzalne i pomoże podejmować lepsze decyzje. Będzie współpracować z ludźmi pomagając im osiągnąć znacznie więcej w krótkim czasie. Pracownicy, oddając SI czynności powtarzalne będą mogli skupić się na obszarach, które są dla ich pracy kluczowe (w niektórych zawodach już to robią). Dzięki temu wzrośnie produktywność, a wykonywana praca będzie miała bardziej pozytywny wpływ na firmę. Pojawienie się Sztucznej Inteligencji w miejscu pracy spowoduje także powstanie nowych zawodów, o których dziś jeszcze nie wiemy. Będą one z pewnością zależały od kierunku i tempa rozwoju Sztucznej Inteligencji i możliwości wykorzystywania jej w przedsiębiorstwach.

Kiedy zmieni się rynek pracy

To, że praca się zmieni jest pewne, ale jak szybko to się stanie? Badania McKinsey wskazujące głębokie zmiany przed rokiem 2030 rozróżniają tempo zmian w zależności od konkretnego kraju. Rozróżnia się kraje, w których nastąpi to szybciej oraz te, które wolniej będą implementowały technologiczne rozwiązania. W krajach, gdzie koszty pracy są wyższe chęć automatyzacji będzie wyższa, bo przyczyni się do znaczących oszczędności i zwiększy konkurencyjność. Z kolei tam, gdzie koszty pracy są niskie, zmiany będą zachodziły wolniej. Zastępowanie ludzi po prostu nie będzie aż tak korzystne kosztowo. Jednocześnie znaczące ograniczenie kosztów pracy w krajach rozwiniętych może doprowadzić w dłuższej perspektywie do powrotu firm do krajów, z których wcześniej zmuszone były wyprowadzić przynajmniej część swojej działalności. Wtedy z kolei kraje rozwijające się poniosą jeszcze większe straty.

Sztuczna Inteligencja funkcjonuje już dziś w miejscach pracy. Zmienia branże i pewne jest, że praca nie będzie wyglądała tak, jak dziś. Zmieni się dużo i trudno oszacować konkretnie w jakim kierunku dokonają się zmiany.