TYDZIEŃ

Kraj zrównoważonego rozwoju

flaga Holandii

Holandia jest piątym najbardziej zrównoważonym krajem na świecie (wg. Country Sustainability Ranking) i chociaż już tradycyjnie szczyty listy zajmują europejskie gospodarki: Norwegia, Szwecja i odpowiednio Finlandia, holenderskie podejście do odpowiedzialnego rozwoju jest wyjątkowe. Ten niewielki kraj od wielu wieków rozwija się nie tylko za sprawą handlu, ale także dzięki konieczności nieustannego radzenia sobie z zagrożeniami środowiskowymi.

Dla Holandii problemy związane z globalnym ociepleniem, które powoduje podnoszenie się poziomu wód to wręcz kwestia przetrwania. Aż jedna czwarta powierzchni Holandii znajduje się pod poziomem morza. I jak mówią Holendrzy o sobie, konieczność walki z powodziami i ciągłe wyrywanie morzu kawałków ziemi wykształciło w społeczeństwie z jednej strony umiejętność współpracy, z drugiej strony myślenie o przyszłości i kwestiach środowiska naturalnego.

W Holandii szczególnie wyjątkowe jest to, że kwestie odpowiedzialności społecznej są absolutnie podstawowe i zrównoważony wzrost stał się jedną z podstawowych wytycznych rozwoju kraju, ale też prowadzenia biznesu. Bo ten najbardziej konkurencyjny kraj w Europie jest wzorem współpracy publiczno – prywatnej. W Holandii najczęściej korzysta się z takiej kooperacji w obszarze transportu i gospodarki wodnej. Administracja holenderska jest nastawiona na ułatwianie funkcjonowania biznesom nie tylko tym działającym w Holandii, ale też na przykład tym zlokalizowanym w krajach rozwijających się.

Holenderski biznes oparty jest na handlu międzynarodowym i państwo także stara się wspierać inne kraje w ekspansji na przykład krajów afrykańskich na rynek europejski.

Wzór zrównoważonego rozwoju

Charakter odpowiedzialności społecznej w Holandii odnosi się nie tylko do polityki rządu, ale też bardzo mocno do biznesu. W rezultacie aż 19 holenderskich korporacji znajduje się w indeksie Dow Jones gromadzącym najbardziej zrównoważone firmy na świecie (DJSI). Akzo Nobel, Philips, Unilever, ABN-AMRO, Aegon to tylko niektóre z nich. Dlatego dziś kraj ten ma opinię otwartego i praktycznie każdy biznes prowadzi z nastawieniem na ekspansję międzynarodową. Przez to rola holenderskich firm w kształtowaniu podejścia do odpowiedzialności społecznej nabiera wymiaru globalnego.